Backlink Nedir Faydası Satan Siteler

Backlink, var var olan ve yayında var olan bir siteden yabancı bir site aralarında yapılmış var olan link çıkışıdır. Bu link çıkışı 2 yönlüde olabilir bir yönlüde olabilir. Backlink seo piyasasının en mühim faktörüdür.Sitenin popülerliğini otoritesini kalitesini ve ek olarak çok etkeni işaret etmektedir. Bir sitenin backlink sayısının pek meydana gelmesinin yakınında o link çıkışlarının ve edinilen backlinklerin çeşitleri de bir o civarı önem talep etmektedir.Ancak yanlış bir link çıkışının olması site amaçlı telafisi olmayan cezalara sebep verebilir. Bu sebeple backlink alırken çok dikket edilmes lazımdır, peki backlink ne türlü uygulanmalıdır backlink uygulama sırası nasıldır? Backlink Uygulama Sırası Baklink alımında en fazla uyarı edilmesi gerekn siteler yepyeni sitelerdir. Öncelikle direk link alımı inşa edilmesi halinde sitenin filtreye girme ihtimali çok fazladır. Bilhassa yepyeni siteler amaçlı öncelikle tanıtım yazıları yapılmalıdır. (Burada benimde bir kaç hatam şuanki malesef bu sebeple sonradan bu hali farketmem sıkıntı oluşturdu. İlerleyen günlerde bu hatanın bedelinin ne türlü olacağını göreceğim.)Benzer ya da evrensel detaylı sitelerden ya da forumlardan birden pek tanıtım yazıları alınmalı ve uyumlu anahtar kelimeler ile link çıkışı yapılmalıdır.Tanıtım makalesinde sayı olarak bir hudut bulunmamaktadır. Tanıtım yazıları bununla birlikte sitenin temelinin dayanıklı olmasını olanağı sağlar ve bu işlem bizim ileriki sıralamamızı daimi kılmayı imkanı sunan ilk etmenlerdendir. Bu tanıtım yazılarından ek olarak sonra alınıan linkler ile filtreye girmek çoğalış ek olarak düşük bir tahmin olarak kalır fakat tekrardan zorlanırsa link alımında ve abartılırsa halen bir rizikosu mevcuttur. Tanıtım yazılarıyla sitenin temelini sağlamlaştırdıktan ek olarak sonra sıradaki en mühim iş toplumsal basın ve toplumsal imleme çalışmalarıdır. Bu çalışmaları faydalanarak ağır ağır link alımlarına başlanması gerekiyor.Bu esnada link alımlarında ivedî etmemeli üstelik tespit edecek zaman aralıklarında mola verilmelidir. Bir anda bütün linkleme işlemleri yapılmamalıdır. Rel Mikro Formatları Mikro formatlar, linklerin bulma motorlar aracılığıyla ek olarak manalı bir yapıda algılanabilmesi amaçlı linkler arasındaki gerçek yaşama yönelik değerlendirilmesi bu linklere anlam ve duygusallık yükleyebilmektedir.Microformats.org sitesindeki izahlara yönelik bu mikro formatlar, internet sayfalarında bireyler vakaları ve etiketleri anlatan minik html kod parçacıklarıdır Bu manalar bulma motorları aracılığıyla değerlendirilip bununla birlikte bu anlamların seo amaçlı tesirini değiştirmektedir. Seo tarafından mühim olarak 2 başka mikro format yer almaktadır bunlar; rel-nofollow XFN olarak 2 çeşittir. Rel-Nofollow, pagerank algoritmasını engelleyen bir linkleme yapısıdır. Bu mikro format kullanılmadığı zaman kullanılmadan link çıkışının pagerankı fazla yüksek ise link çıkışı yapılmış var olan sitenin de page rankında link çıkışının aldığı siteden bir istifade etme gerçekleştirmektedir. Kısacası başka sitenin üstünden geçinmeye başlar. Ne var ki bu mikro formatın kullanılması halinde pagerank değerine bir tesiri olmayacaktır fakat seo amaçlı tesiri hem aynı ritimde devam edecektir. Bu miktor formatı bilhassa torum sahalarında ve bir takım kontrolsüz link çıkışı yapılmış var olan yerlerde kullanmanız öneri edilir. XFN, mikro format çok kapsamlı kapsamlı tanımlamalar içerir.Link meydan siteler ile link çıkışı yapılmış var olan siteler aralarında sebep duygusal gerekse gerçek vakitli bir anlam dile getirilmesi amaçlı kullanılabilinir. XFN mikro formatı amaçlı kullanılacak tanımlar ve değerleri aşağıda listeleyeyim. Kişisel Bağlamda : Me (ben) : Bana ilişkin yabancı bir siteye verilen link çıkışında kullanılmaktadır. Arkadaşlık Bağlamda : Contact (kontakt) : Sahibi ile kontakt kuracağınız bir siteye vereceğiniz link amaçlı kullanılmaktadır. acquaintance (tanıdık) : Ek Olarak öncelikle tanışmışlığınız ve konuşmuşluğunuz var olan bireyler amaçlı link çıkışında kullanılmaktadır. friend (arkadaş) : Arkadaşınız var olan bireyler amaçlı kullanılmaktadır. Fiziksel Anlamda: met (yüz yüze): Yüz yüze görüştüğünüz bireyler amaçlı kullanılmaktadır. Mesleki Bağlamda : co-worker (iş dostu): Aynı şirkette veya birlikte çalışığınız arkadaşlarınız amaçlı kullanılmaktadır. colleague (Meslektaş) : Aynı mesleğe sakip arkadaşlarınız amaçlı kullanılmaktadır. Coğrafi Bağlamda : co-resident(aynı çatı altında) : Aynı yerde bulunduğunuz bireyler amaçlı kullanılmaktadır. neighbor (komşu) : Yakın çevreniz amaçlı kullanılmaktadır. Aile Mananında : child (çocuk): Çocuğunuz amaçlı kullanılır. parent (evebeyn) : Çocuğun evebeyni amaçlı kullanılır. sibling (kardeş): Kardeş amaçlı kullanılır. spouse(evli): Evli olduğunuz birey amaçlı kulanılır. kin(akraba): Aynı soydan var olan akrabalar amaçlı kullanılır. Romantik Bağlamda : muse(ilham verici):İlham edinilen birey iin kullanılmaktadır. crush:Aşık,tutkulu var olan birey amaçlı kullanılmaktadır. date:Flört edilen ya da çıkılan birey amaçlı kullanılmaktadır. sweetheart:Sevgili amaçlı kullanılmaktadır. Daha çok böyle mikro fotmatlar yer almaktadır size şuanlık araştırmadan elde ettiğim sonuçlar karşısında bu civarı sunabiliyorum. Ciddi Bağlamda bende ek olarak ilk kez öğrenmiş olduğum bi format çeşitleridir bizim hakkımızda çok bilgiyi anlatan ve bu duyguları aktaran format çeşitlerinden bildiklerim bu kadardır.